اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن

برای اتصال دوسر لوله پلی اتیلن از اتصالات پیچی پلی اتیلن در سایزهای مختلف و فشار 10 بار اتمسفر  تولید میشوند که با قیمت مناسب در آبیاری تحت فشار کاربرد دارد.

15% تخفیف محدود
جدید

اتصال ماده پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

اتصال نر پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

درپوش انتهایی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

رابط تبدیلی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

رابط مساوی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

زانو ماده پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

زانو مساوی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

زانو نر پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

سه راه ماده پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
15% تخفیف محدود
جدید

سه راه نر پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
نمایش 1 تا 12 از 13 (2 صفحه)