اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن

برای اتصال دوسر لوله پلی اتیلن از اتصالات پیچی پلی اتیلن در سایزهای مختلف و فشار 10 بار اتمسفر  تولید میشوند که با قیمت مناسب در آبیاری تحت فشار کاربرد دارد.

موجود
جدید

اتصال فلنجدار پلی اتیلن

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

اتصال ماده پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

اتصال نر پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

تبدیل دنده ای پلی اتیلن

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

درپوش انتهایی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

درپوش دنده ای پلی اتیلن

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

رابط تبدیلی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

رابط مساوی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو ماده پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو مساوی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو نر پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
نمایش 1 تا 12 از 19 (2 صفحه)