لوازم آبیاری قطره ای خانگی

موجود
جدید

6 نازل پایه دار (سه راه قطره چکان 16 م.م.)

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

6 نازله پایه دار

موجود
جدید

ابزار لوله سوراخ کن دستی 16 میلیمتر

موجود
جدید

انشعاب ۱/۲×۱۶

موجود
جدید

بست ابتدایی ۶ میلیمتر

موجود
جدید

بست انتهایی ۱۶ (عینکی)

موجود
جدید

بست روی لوله ۱۶ (کلیپس)

موجود
جدید

رابط لوله قطره ای ۱۶×۱۶

موجود
جدید

زانو قطره ای ۱۶

موجود
جدید

سه راهی قطره ای ۱۶×۱۶

موجود
جدید

شیر قطره ای ۱۶× ۱۶

موجود
جدید

لوله پلی اتیلن 6 میلیمتر

مشخصات را انتخاب کنید
نمایش 1 تا 12 از 16 (2 صفحه)