اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن در خطوط لوله پلی اتیلن جهت انتقال آب و سیالات در کشاورزی و مجتمع ها استفاده میشود، این اتصالات با مواد pe100 , pe80 و در فشار های 6 بار، 10 بار، 16 بار تا 25 بار اتمسفر تولید و عرضه میگردند.

موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 16 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن 16 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن 16 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 16 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
نمایش 1 تا 12 از 21 (2 صفحه)