اتصالات پلی اتیلن فشار 6 بار

موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

فلنج جوشی پلی اتیلن فشار 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

کپ (درپوش) جوشی پلی اتیلن 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)