اتصالات پلی اتیلن فشار 10 بار

موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

فلنج جوشی پلی اتیلن فشار 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

کپ (درپوش) جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)