اتصالات پلی اتیلن

موجود
جدید

اتصال فلنجدار پلی اتیلن

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

اتصال ماده پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

اتصال نر پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 16 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

تبدیل جوشی پلی اتیلن فشار 6 بار

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

تبدیل دنده ای پلی اتیلن

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

درپوش انتهایی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

درپوش دنده ای پلی اتیلن

مشخصات را انتخاب کنید
موجود
جدید

رابط تبدیلی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

رابط مساوی پیچی پلی اتیلن

سایز محصول را انتخاب کنید
موجود
جدید

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن 10 بار

مشخصات را انتخاب کنید
نمایش 1 تا 12 از 40 (4 صفحه)